Run and Play JAVA mobile Applications & Games in PC using KEmulator

Some times we need to play java games in system. All them have a dream to play java mobile phone games in PC. But have a no option to play java games in PC. But using KEmulator we can able to play JAVA games in PC.

STEPS

  • It is a JVM for creating a Java runtime environment in your PC.
  • You don’t have to install the JAVA game in your PC.
  • Just install KEmulator and browse the game from hard drive.

   Run and Play JAVA mobile Applications & Games in PC

    • It doesn’t acquire huge memory spaces like computer games.
    • Well, now come to the point-first download KEmulator and install it.
    • Now look it’s a RAR file, extract and click on the KEmulator.exe to start the installation.
    • When done, run the application from Start Menu.
    • Now you’re on the main window, click on "Midlet > Load jar…" and browse the game from your hard drive.
    • The game will start to run in few seconds.
         NOTE                 

                      You must have Java runtime environment (JRE) for run the java based files.

         Download LINK
         Reactions:

         Post a Comment

         1. Your great said and a good development your said intersting your visait my said http://freemobileapplications2.blogspot.com/

          ReplyDelete

         2. - Lang Lễ, Thú Ma, hai người các ngươi thật khiến cho ta kinh ngạc.

          Một tiếng cười từ phía xa xa đột nhiên truyền đến, tuy nhiên thanh âm vẫn như ở ngoài vạn dặm vậy.

          Ba tuyệt sắc nữ tử, ba tuyệt sắc nữ tử ở cùng một chỗ.

          - Là Mộndongtam
          game mu
          http://nhatroso.net/
          http://nhatroso.com/
          nhac san cuc manh
          tổng đài tư vấn luật
          http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
          văn phòng luật
          tổng đài tư vấn pháp luật
          thành lập công ty
          http://we-cooking.com/
          chém gió
          trung tâm ngoại ngữg Tiêu Hồn, không ngờ ngươi lại trốn ở Huyền Thiên nội lục.

          Lang Lễ nhìn Mộng Tiêu Hồn rồi cất tiếng nói.

          - Khí tức của Thanh Dương lão ma, tại sao ngươi lại có khí tức của Thanh Dương lão ma?

          Thú ma nhìn Dịch Thiến khẽ nói, thần sắc hơi biến hóa.


          - Tại sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ ngươi muốn hủy thanh dương môn mới vừa lòng sao?

          Dịch Thiến không để ý đến Lang Lễ mà nhìn Nhạc Thành, trên mặt hiện ra một vẻ phức tạp.

          ReplyDelete

         Locate IP Address

         IP
         Want This

         Widgets

          
         Top